Ekstern eller Klinisk lektor til Ortopædkirurgi, AUH

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Institut for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger 2 eksterne eller kliniske lektorer til Ortopædkirurgi, AUH pr. 1. september 2023 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en 5-årig deltidsstilling.

Institut for Klinisk Medicin

Som ekstern eller klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin bliver du en del af det formentlig største sundhedsvidenskabelige forskningsinstitut i Danmark. Den kliniske forskning dækker alle de lægefaglige specialer og foregår i samspil med universitetshospitalet og regionshospitalerne i Region Midtjylland. Vi råder over ca. 30.000 kvm moderne forskningsfaciliteter til eksperimentel kirurgi og medicin, dyrefaciliteter samt avancerede scannere. Instituttet har det overordnede ansvar for kandidatuddannelserne i medicin og i molekylær medicin. På instituttet er vi ca. 425 videnskabelige medarbejdere og lige så mange ph.d.-studerende, der samarbejder på tværs af fagområder. Som klinisk eller ekstern lektor vil du komme til at arbejde på Aarhus Universitetshospital eller et andet hospital i Region Midtjylland. Du kan læse mere om instituttet her og om fakultetet her.

Dine arbejdsopgaver

Klinisk lektor
Som klinisk lektor bidrager du til udvikling af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø og til fakultetets overordnede forskningsstrategi. Du skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings- eller enheds speciale og gældende studieplan. I din undervisning sikrer du en høj faglig og didaktisk standard.

Dine opgaver vil primært bestå af:

 • Undervisning, forelæsninger, kurser og gennemførelse af eksaminer
 • At bidrage til udvikling af nye undervisningsaktiviteter
 • Vejledning ved forskeruddannelse og deltage i bedømmelsesarbejde ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader
 • Vejledning af studerende, opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver
 • Deltagelse i bedømmelsesudvalg

Som klinisk lektor forpligter du dig til at varetage et aftalt antal årlige konfrontationstimer og øvrige arbejdsopgaver Det aftalte antal timer udgør i denne sammenhæng som udgangspunkt 15 konfrontationstimer årligt og andre arbejdsopgaver svarende til 50 timer årligt. Et andet timeomfang kan blive aftalt som del af ansættelsen, dog ikke i mindre omfang end det angivne.

Ekstern lektor
Som ekstern lektor bidrager du til udviklingen af instituttets fagområde gennem undervisning af høj international kvalitet. Dine primære opgaver er at udvikle, tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings- eller enheds speciale og gældende studieplan. I dit daglige arbejde har du et tæt samspil med kompetente kolleger.

Dine opgaver vil primært bestå af:
 • Undervisning, forelæsninger, kurser og gennemførelse af eksaminer
 • At bidrage til udvikling af nye undervisningsaktiviteter
 • Vejledning af studerende, opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver

Som ekstern lektor forpligter du dig til at varetage det aftalte antal årlige arbejdstimer, som i denne sammenhæng som udgangspunkt vil udgøre et omfang af 50 arbejdstimer pr. semester. Et andet timeomfang kan blive aftalt som del af ansættelsen.

Du refererer som både ekstern og klinisk lektor til klinisk lærestolsprofessor Martin Lind.

Dine kompetencer

Klinisk lektor:
 • Du har en ansættelse som speciallæge på Ortopædkirurgisk afdeling, AUH og udfører selvstændig forskning.
 • Du har lyst til at varetage undervisning af lægestuderende i kliniske fag og evner at opbygge tillidsfulde relationer til både studerende, kolleger og samarbejdspartnere.
 • Som underviser formidler du den nyeste og relevante viden engageret, klart og tydeligt.
 • Som vejleder er du kompetent, inspirerende og støttende.

Ekstern lektor:
 • Du har en ansættelse som læge på hospitalet.
 • Du har en solid praksiserfaring inden for afdelingens fagområde og har lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag.
 • Det er en fordel, hvis du har undervisningsmæssige kvalifikationer.
 • Som person er du dedikeret og besidder gode kommunikationsevner.
 • Du vil tage medansvar for udvikling af instituttets uddannelser på højeste internationale niveau og at vi fastholder et godt arbejdsmiljø.

For begge stillinger:
Vi forventer du taler og skriver flydende engelsk.

For at kunne blive bedømt kvalificeret som klinisk lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier.

For at kunne blive bedømt kvalificeret som ekstern lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier.

Ansøgere bedømmes til det lektorat der søges.

Sammensætningen af lektorater på afdelingerne og valg af stillingstype afgøres efter endt bedømmelsesproces.

Spørgsmål til stillingen

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte klinisk lærestolsprofessor Martin Lind
 Ansættelsesgrundlag


Ansættelsesgrundlaget som klinisk lektor:Ansættelsesgrundlag som ekstern lektor:
 • Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau.
 • Desuden forudsætter ansættelse som ekstern lektor enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.
 • En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.
 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse som ekstern lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.Aflønning


Som klinisk lektor sker ansættelse og aflønning i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter. En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1%. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5%.

Som ekstern lektor sker ansættelse og aflønning i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter. Timelønnen pr. arbejdstime udgør 247,01 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012). Beløbet udbetales i semestret normalt månedsvis bagud med 1/5, idet der ikke udbetales vederlag i månederne juli og august.


Ansøgning


Din ansøgning skal indeholde følgende:Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Søg stillingerne her

Hvis du ønsker at søge stillingen som klinisk lektor, ansøg venligst online HER.
Hvis du ønsker at søge stillingen som ekstern lektor, ansøg venligst online HER.
Hvis du ønsker at søge begge stillingstyper, indsend venligst ansøgning til begge ovenstående links.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
 


Om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.300 medarbejdere med en årlig omsætning på 7,0 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Universitet, Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-05-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://AU.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=6f4d7406-dc29-4035-b5bf-249d784868eb

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5835576

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet