Favrskov Kommune undersøger oversvømmet viadukt i Hinnerup

dato

2023 har markeret sig som det vådeste år i Danmarks vejrhistorie, hvilket har resulteret i hyppige oversvømmelser, især i Favrskov. Viadukten på Århusvej i Hinnerup har været særligt udsat, hvilket har nødvendiggjort flere afspærringer. Favrskov Kommune har derfor iværksat en undersøgelse af rørføringen under viadukten.

Oversvømmelserne skyldes, at åløb og kloakker ikke kan håndtere de store mængder regnvand, hvilket resulterer i oversvømmelser. Haldum Bæk, der leder vand fra et stort opland, er under massiv belastning ved kraftig regn. Bækken ledes i et rør under rundkørslen og viadukten, og det er denne rørføring, der nu undersøges.

Kommunen afventer resultaterne af undersøgelsen. Håbet er, at problemet er relativt simpelt og kan løses hurtigt og billigt. Hvis undersøgelsen peger på en mere kompleks problematik, kan det blive en dyr og omfattende opgave at forhindre fremtidige oversvømmelser.


https://favrskov.dk/nyheder/favrskov-kommune-undersoeger-oversvoemmet-viadukt-i-hinnerup
Kilde: Favrskov Kommune