Hvordan skal fremtidens Favrskov se ud?

Foto: Favrskov Kommune.
dato

Favrskov Kommune inviterer til virtuelt borgermøde den 20. november kl. 19.00, hvor borgere kan blive klogere på Byrådets visioner for den fremtidige fysiske udvikling i kommunen.

Mødet vil fokusere på emner som bæredygtig byudvikling, boligudbud, erhvervsgrunde og forsyning af strøm, vand og varme.

Disse emner er en del af Forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2040, som Byrådet har godkendt og sendt i offentlig høring. Strategien har til formål at sikre en balanceret og bæredygtig vækst, samtidig med at livskvaliteten i kommunen bevares og styrkes.

På borgermødet vil borgmester Lars Storgaard og formand for Plan- og Landdistriktsudvalget Nils Borring være til stede for at svare på spørgsmål. Spørgsmål kan stilles skriftligt både før og under mødet.


https://favrskov.dk/nyheder/hvordan-skal-fremtidens-favrskov-se-ud
Kilde: Favrskov Kommune