Introduktionslæge i pædiatri søges til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Børn og Unge, AUH søger en reservelæge til en ét-årig introduktionsstilling i pædiatri. Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2023 eller snarest derefter (stillingsnr. 6620-24-80-i-01).

Om afdelingen
Børn og Unge, AUH er en universitetsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 27.000 ambulante besøg årligt. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Afdelingen er organiseret i tre sengeafsnit, én klinik, samt en akut børnemodtagelse. Ligeledes rummer afdelingen børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor behandlingsansvaret påhviler de kirurgiske specialer. Lægestaben består af 60 speciallæger; 31 overlæger, heriblandt 1 Cheflæge, 1 lærestolsprofessor, 4 kliniske professorer, samt 29 afdelingslæger og 22-28 uddannelseslæger (almen praksis, kliniske genetik og pædiatri). Vi har på afdelingen 4 vagtlag: bagvagt, mellemvagt, forvagt og neonatalvagt.

Om stillingen

Som introduktionslæge i pædiatri på AUH vil du kunne opnå de nødvendige kompetencer for at kunne søge videre i en pædiatriske hoveduddannelse. Vi prioriterer uddannelse højt og har et erfarent korps af vejledere samt et uddannelses-team bestående af to UAO’ere og 2 UKYL’ere, som sørger for at du får et grundigt introduktionsprogram, får mulighed for at deltage i afdelingens strukturerede undervisningsprogram og for at du opnår erfaring og fortrolighed med alle dele af pædiatrien ved arbejde i akutmodtagelsen, sengeafsnittene og ambulatorierne i klinikken. Som introduktionslæge vil du primært indgå i forvagtslaget med todelt vagt fra tjenestestedet. Der må påregnes tjeneste ved Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens.

Forventninger til dig

  • At du har lyst til at lære og mod på at arbejde på en afdeling med et stort patientflow og værdsætter det læringspotentiale det udgør for dig.
  • At du har lyst til at arbejde med børn og unge og indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring patienterne og deres familier.
  • At du har lyst til at blive en del af uddannelsesmiljøet på afdelingen ved deltagelse i undervisning af medicinstuderende, sygeplejestuderende og lægekolleger i det daglige kliniske arbejde.

Vi tilbyder

  • En afdeling hvor du kommer til at indgå i tværfaglige teams med stor faglig ekspertise og erfaring
  • En afdeling hvor uddannelseslæger har mulighed for sparring og supervision døgnet rundt
  • En afdeling med høj forskningsaktivitet, hvor uddannelseslæger opfordres til aktiv deltagelse
  • En afdeling der arbejder med nye tiltag for uddannelse og planer om et Børn og Unge Hospital

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos uddannelsesansvarlig overlæge Anne Kirkeby Hansen på Anne.Kirkeby.Hansen@Viborg.RM.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Christian Høst på chrihoes@rm.dk.

Ansøgningsfrist  11. juni 2023. 

Samtaler forventes afholdt 22. juni 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://midtjob.dk/ad/introduktionslaege-i-paediatri-soges-til-born-og-unge-aarhus-universitetshospital/tw2gu6/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5837131

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet