Nye asbestregler fra 2024: Kun autoriserede virksomheder må håndtere nedrivningsopgaver

Foto: Favrskov kommune.
dato

Den 19. juni 2024 træder nye regler i kraft for håndtering af asbest, som vil påvirke både virksomheder og privatpersoner.

Virksomheder, der ønsker at nedrive asbestholdigt materiale, skal fremover være autoriserede. Denne autorisationsordning træder i kraft den 1. juli 2024, og virksomheder har indtil den 1. januar 2025 til at indrette sig efter den nye ordning. Herefter er det kun autoriserede virksomheder, der må foretage større opgaver med asbestnedrivning.

For privatpersoner betyder de nye regler, at man fra den 1. januar 2025 ikke længere må nedrive asbestholdigt materiale selv, undtagen i mindre omfang. Indtil denne dato kan privatpersoner dog få lov til at nedrive et asbesttag, men myndighederne anbefaler kraftigt, at man søger professionel hjælp til fjernelse af asbest for at sikre korrekt og sikker håndtering.

Favrskov Kommunes miljøafdeling understreger vigtigheden af de nye regler for at beskytte både miljøet og borgernes sundhed. For mere information kan man kontakte miljøafdelingen på markj@favrskov.dk.

Med de nye regler håber myndighederne at sikre en mere kontrolleret og sikker håndtering af asbestmaterialer, hvilket vil gavne både virksomheder og private husstande på lang sigt.

https://favrskov.dk/nyheder/nye-regler-haandtering-af-asbest

Kilde: Favrskov Kommune