Pres på børnepasningen i Hadsten- og Hinnerup området

Profilbillede

Der er pres på børnepasningen i Hadsten- og Hinnerup området. Der er for mange børn, som ikke bor i Favrskov Kommune, som gerne vil i pasning her. Derfor kan børn med bopæl udenfor kommunen ikke længere komme på venteliste.

Favrskov Kommune er et populært område, når det kommer til dagtilbud og børnepasning. Det er nu blevet et tilstrækkeligt stort nok problem til at Børne- og Skoleudvalget nu har valgt at lukke ned for muligheden for at udefrakommende børn kan komme på venteliste i kommunen. 

Kommunen har mulighed for at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner. Dette gælder dog kun for perioder af tre måneder. I henhold til Dagtilbudsloven paragraf 28, stk. 1 har alle børn ellers adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end den, hvor de selv bor i. Dog kan kommunen benytte sig af lukning for perioder af tre måneder, og det har Favrskov Kommune nu set nødvendigheden i at tage brug af. 

Loven giver mulighed for lukning:

Når antallet af børn fra andre kommuner på ventelisten overstiger én procent af kommunens egne indskrevne børn.

- Når kommunen kan fremvise, at ansøgninger fra familier fra andre kommuner, inden for de næste tre måneder, vil give behov for øget kapacitet, eller at ventetiden bliver forøget i en grad, hvor kommunen ikke længere kan leve op til sin pasningsgaranti.

I denne situation er det af hensyn til sidstnævnte punkt, at Børne- og Skoleudvalget har valgt at lukke ned for listen i bestemte områder fra 15. april til og med 14. juli 2021.

Der er nemlig pres på pasningen for de helt små børn. Det gælder børn fra 0-6 år i Hadsten by samt Hinnerup by. Derudover er der også pres på børnepasningen for de 0-2 årige i Selling/Hadbjerg og Søften. Her er antallet af børn på nuværende tidspunkt for mange.

På seneste udvalgsreferat skriver Børne- og Skoleudvalget følgende: "De aktuelle ventelister viser et stort pres på kapaciteten. Aktuelt er der indskrevet flere børn i vuggestuerne i de berørte områder, end vuggestuernes fysiske maksimum. Herudover ses en høj udnyttelsesgrad i dagplejen i disse områder".

Udvalget har derfor også valgt at lukke for ventelisten til vuggestue og dagpleje fra børn, som ikke bor i Favrskov Kommune. Børnehaver i Hadsten og Hinnerup vil også lukke deres ventelister. 


Kilde: Redaktion
Flere artikler