Ressourcepædagog til Dagtilbud Hinnerup Sydvest

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 • Er du uddannet pædagog, og har du erfaring fra praksis på 0-6-årsområdet ?
 • Har du dokumenterede specialpædagogiske kompetencer – både formelle og uformelle?
 • Kan du vejlede fagpersonale og give sparring og feedback af kvalitet?
 • Kan du arbejde struktureret og vedholdende?

Så er det dig, vi søger til en spændende stilling som ressourcepædagog i dagtilbudsområde Hinnerup Sydvest.

Stillingen er på 30 timer pr. uge og er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Dagtilbud Hinnerup Sydvest består af fire institutioner beliggende i Søften, Hinnerup og Korsholm. Du vil som vores kommende ressourcepædagog primært blive tilknyttet to af disse.

Alle fire institutioner er integrerede med både vuggestue og børnehave. I alt har vi ca. 450-500 børn i området. I området er der ansat fire ressourcepædagoger inkl. dig, som får denne stilling. Heraf er én uddannet logopæd, en anden har kompetencer inden for motorik og bevægelse, og en tredje har sit speciale inden for inklusion og specialpædagogiske tiltag. Vi søger en ny kollega, som har specialpædagogiske kompetencer, der spænder bredt inden for generelle inklusionstiltag.

Ressourcepædagog – hvorfor og hvordan?
I Favrskov kommune er specialpædagogiske ressourcer organiseret sådan, at hvert dagtilbudsområde har ressourcepædagoger ansat, som løser specialpædagogiske opgaver. På den måde er kompetencerne tæt på den praksis, hvor den skal udøves, og kan hurtigt allokeres derhen, hvor der er behov, uanset om det er til en børnegruppe eller et enkelt barn. Den hurtige og tidlige indsats er værdifuld for børnenes trivsel og udvikling.

Ressourcepædagogens opgaver er
 • at være faglig sparringspartner for det pædagogiske personale, når der skal indføres nye inklusionsfremmende tiltag og metoder. Eller når der skal udarbejdes konkrete handleplaner for enkelte børn
 • at yde vejledning på faglige problemstillinger knyttet til enkelte børn, børnegrupper eller til den pædagogiske praksis generelt
 • at yde direkte indsats for enkelte børn i perioder for at skabe udvikling hos barnet. Eller hjælpe barnet med at opøve kompetencer, så det kan deltage i børnefællesskabet
 • at understøtte og udvikle pædagogiske metoder og den pædagogiske praksis generelt
 • at deltage i forældresamarbejdet og vejlede forældre. Herunder deltagelse i nødvendige samtaler.

Ressourcepædagogerne refererer direkte til områdelederen og samarbejder med de daglige ledere i løsningen af de konkrete opgaver. Opgaverne fordeles og drøftes på månedlige samarbejdsmøder med ledelsesteamet og/eller fordeles løbende via fokuspunkter i Hjernen og Hjertet.

Du vil som vores nye ressourcepædagog komme til at indgå i et velfungerende team med de tre øvrige ressourcepædagoger, der løbende holder samarbejdsmøder, hvor der gives og modtages sparring.

Ressourcepædagogerne deltager i netværksmøder på tværs af områderne, hvor relevante emner for jobbet tages op. Desuden er der et tæt og forpligtende samarbejde med PPR i Favrskov Kommune og øvrige relevante samarbejdspartnere omkring børn og børnegruppers udvikling og trivsel.

Som redskaber til at sikre kvalitet i indsatserne arbejdes der med Vækstmodellen, RARRT, LP-analyse, DPU (Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse) og handleplaner som grundlag for vejledning og analyse. Desuden anvendes videofeedback som metode til udvikling af en inkluderende og refleksiv praksis i de pædagogiske teams. Derudover anvender vi Rambølls Hjernen og Hjertet som redskab til sikker dataopbevaring og til udarbejdelse af udviklings- og handleplaner.

Af personlige kompetencer søger vi en ressourcepædagog, der kan
 • arbejde selvstændigt og være faglig rollemodel for det pædagogiske personale
 • selvstændigt tilrettelægge sit arbejde og være fleksibel og omstillingsparat
 • respektere det pædagogiske personales faglighed og tage afsæt i den virkelighed, der er
 • samarbejde anerkendende med forældre om deres barns trivsel og udvikling
 • matche det fagligt dygtige personales forventninger
 • stikke fingeren i jorden og evne at samarbejde med alle
 • være en god kollega – også på afstand, når man arbejder meget alene
 • være lyttende og imødekommende.

Desuden skal du have kendskab til, og flair for, IT som redskab til løsning af dine opgaver, og du skal have gode formidlingsevner – både mundtligt og skriftligt.

Der er kørsel mellem institutionerne forbundet med jobbet. Kørekort er derfor en forudsætning for at kunne varetage opgaverne. Kørsel i egen bil mellem opgaverne godtgøres efter gældende regler.

Desuden er det en forudsætning for ansættelse, at der indhentes straffe- og børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan stiles til områdeleder Annette Green Kjærgaard på telefon 24 98 15 08. Her kan evt. besøg aftales.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Hinnerup Syd Vest, Kvottrupvej, 8382 Hinnerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6000894

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet