Så er det snart tid til indskrivning til Skolestart 2024

dato

Forældre til børn, der skal starte i skole fra august 2024, vil snart modtage et brev om indskrivning.

Indskrivningen foregår digitalt på indskrivning.dk, og deadline er 27. november 2023.

Børn født i 2018 eller i 2017 med udsat skolestart skal begynde i skole næste år. Forældre kan også søge om skoleudsættelse eller om optagelse på en anden skole end distriktsskolen.

Frit skolevalg er en mulighed, men forældre skal være opmærksomme på, at de selv skal sørge for transport til og fra skole, hvis de vælger en anden skole end distriktsskolen. Svar på ansøgninger om optagelse på en anden skole vil blive sendt ud inden 1. januar 2024.

Præstemarkskolen i Søften har "rullende indskoling", hvor børn begynder i skole måneden efter, de er fyldt seks år.

Derudover er der planlagt informationsarrangementer på forskellige skoler i november. Forældre opfordres til at kontakte deres lokale skole for mere information.


https://favrskov.dk/nyheder/skolestart-2024
Kilde: Favrskov Kommune