Sangkraft Favrskov fortsætter i 2024 og 2025

dato

Sangkraft Favrskov, et projekt der fremmer sang og kor i Favrskov kommune, har modtaget en bevilling på 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget for 2024 og 2025.

Projektet er en del af et landsdækkende initiativ under Sangens Hus, der støtter med vidensdeling, netværk og et tilskud på minimum 244.000 kr.

Visionen for Sangkraft Favrskov er at gøre sang til en integreret del af hverdagen for alle borgere, uanset alder og baggrund, og bruge det som et middel til at skabe mere fællesskab, kulturel dannelse og lokal sammenhængskraft.

Projektet har allerede iværksat en række initiativer, herunder korkoncerter, vokalkoncerter og et stort børnekor ved børnekulturfestivalen SKRÅL.

I de kommende år vil Sangkraft Favrskov arbejde med at fremme sang som et redskab til at løse samfundsproblemer som mistrivsel, ensomhed og stress. Dette vil bl.a. ske gennem et pilotprojekt om sundhedssang i 2024.

Derudover vil projektet fokusere på talentudvikling inden for sang og kor, bl.a. gennem etablering af et korskoletilbud. En projektleder vil fortsætte med at koordinere alle aktiviteter og samarbejdsrelationer. Projektet vil blive evalueret i slutningen af 2024.


https://favrskov.dk/nyheder/sangkraft-favrskov-fortsaetter-i-2024-og-2025
Kilde: Favrskov Kommune