Team for Kvalitet og Læring søger to medarbejdere til at understøtte socialområdet i Favrskov Kommune

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at forme og understøtte udviklingen af kvalitets- og læringsindsatsen i tilbuddene på socialområdet i Favrskov Kommune med fokus på, hvad der giver mening for borgerne, områdets tilbud og organisationen? Og er du god til at koble socialfaglige og sundhedsfaglige perspektiver og hensyn? Så er det nu, du skal læse videre.

På socialområdet i Favrskov Kommune vil vi med vores nye Team for Kvalitet og Læring øge fokus på kvalitet og kompetenceudvikling i og på tværs af vores tilbud, samt understøtte oligofreni-indsatsen i kommunen. Vi søger lige nu to medarbejdere til at indgå i teamet. Den ene stilling er på 30 timer, mens den anden stilling er på 37 timer.

Det nye team kommer til at bestå af fire medarbejdere, der skal have hovedfokus på sundhed og kvalitet, målrettet undervisning og læring til medarbejderne på hele socialområdet. Teamet skal også understøtte og tilbyde lederne sparring, understøtte afvikling af temadage og stå for projektledelse. Herudover skal teamet medvirke til, at socialområdet får større fokus på arbejdet med elever og praktikanter.

I Social og Sundhed arbejder vi ud fra visionen Sammen om et Sundt og Værdigt Liv. Visionen er et fælles pejlemærke for det daglige arbejde og forener os på tværs af fagområderne, der skal understøtte kvalitet og sammenhænge i borgernes forløb. Du kan høre mere om visionen i visionsvideoerne. Med afsæt i visionen arbejder vi på socialområdet med afsæt i en recoveryorienteret og rehabiliterende tilgang til borgerne. Det betyder, at vi tilrettelægger vores indsatser, så de understøtter, at borgeren kan leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv i overensstemmelse med borgerens personlige ønsker, håb og drømme.

Om stillingerne
Du vil blive en del af det nye tværfaglige team, Team for Kvalitet og Læring, der forankres under områdeleder Trine Haarup Jensen. Teamet vil have en tæt tilknytning til driften. Samtidig vil der være et fagligt og kollegialt fællesskab i teamet.

Team for Kvalitet og Læring skal medvirke til at styrke den faglige robusthed i organisationen. Dette indebærer bl.a. systematisk arbejde med koblingen mellem faglig kvalitet og kompetenceudvikling på tværs af hele socialområdet. Du finder organisationsdiagram for socialområdet her.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til socialområdet, så du kan indgå i faglige drøftelser, samt sparre med lederne med henblik på at understøtte den faglig udvikling i tilbuddene.

Du kan læse mere om socialområdet i vores kvalitetsstandard.

Teamets opgaver
Team for Kvalitet og Læring er under etablering, hvorfor opgavelisten ikke er udtømmende. Følgende opgaver forventes dog at blive varetaget af teamet:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Medicinhåndtering/oplæring
 • UTH
 • Implementering af dokumentationsstrategien
 • Magtanvendelse (indberetninger og opfølgning herpå)
 • Forberedelse og opfølgning på tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Socialtilsyn og Arbejdstilsynet
 • Udarbejdelse af retningslinjer, anvisning og arbejdsgangsbeskrivelser
 • Velfærdsteknologi
 • Undervisning/medarbejderintroduktion/oplæring i fagsystemer mv.
 • Koordinering og samarbejde omkring elever og studerende
 • Ledelsesunderstøttelse, f.eks. sparring eller planlægning af temadage.

I alle kommuner skal medarbejdere, der arbejder med personer med udviklingshæmning, have adgang til oligofrenikyndige medarbejdere. Den ene af de to stillinger rummer derfor, udover ovenstående, den målrettede olegofreni-indsats.

Det tilstræbes, at man som oligofrenimedarbejder har sundhedsfaglige kompetencer. Det er dog ikke en forudsætning, at du har en sundhedsfaglig uddannelse, men du skal have erfaring med psykiatri samt erfaring med kognitive funktionsnedsættelser eventuelt fra arbejde med senhjerneskadede eller personer med udviklingshæmning. Som oligofrenimedarbejder skal du kunne guide og give sparring til det pædagogiske personale, samt bistå i forbindelse med brug af screeningsværktøjer.

Din profil
Dine faglige kompetencer
 • Du har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse, fx pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut og har erfaring med målgrupperne.
 • Du har erfaring med at koble de socialfaglige og de sundhedsfaglige tilgange i praksis.
 • Du har erfaring med udvikling og implementering af social- og sundhedsfaglig kvalitet, der skaber effekt og værdi hos borgerne.

Dine personlige kompetencer
 • Du har stærke relationelle kompetencer og kan skabe følgeskab.
 • Du har gode formidlingsevner, så du kan kommunikere vigtigheden af kvalitetsarbejdet samt arbejdet med læring og uddannelse på tværs af organisationen.
 • Du er dialogorienteret og anerkendende i dit samarbejde med chef, ledere og medarbejdere samt borgere og pårørende.
 • Du er struktureret, kan bevare overblikket, se nuancerne, holde fokus på kerneopgaven og prioritere.
 • Du trives med en foranderlig arbejdsdag med forskellige opgaver, hvor du sammen med teamet er med til at definere indholdet.

Yderligere oplysninger
Dit primære arbejdssted vil være Favrskov Sundhedscenter, Hadsten (Hovvej 76, Hadsten), men du må påregne skiftende arbejdssteder samt kørsel mellem vores matrikler, hvorfor kørekort er en forudsætning.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at ringe til områdeleder Trine Haarup på tlf. 40 47 18 60 eller områdeleder Eva Stride på tlf. 22 18 16 05.

Ansøgningsfristen er 20. juni 2023, og vi beder dig om at sende din ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og øvrige relevante dokumenter.

Angiv i din ansøgning, hvis du ønsker at indgå i oligofreni-arbejdet, samt om du ønsker et timetal på 30 eller 37 timer.

21. juni 2023 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag. Samtalen afholdes 26. juni 2023 i Hammel.

Forventet tiltrædelse: 1. august 2023.

Søg jobbet
Send din ansøgning til Favrskov Kommune senest 20. juni 2023 via linket til højre.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Favrskov Kommune, Hovvej 76, 8370 Hadsten

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://portal.signatur.dk/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1435&ERId=82002

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5842037

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet