9,1 mio. kr. til kvalitetsudvikling af hjemmeplejen i Favrskov

Profilbillede

Favrskov Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om puljemidler fra Socialstyrelsen, og de skal bruges til at etablere faste teams i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen med fokus på større kontinuitet i plejen for den enkelte borger. Samtidig sættes der øget fokus på rehabilitering, forebyggelse af ensomhed og medarbejdertrivsel.

I hjemmeplejen i Hinnerup-området er der allerede gode erfaringer med teamorganiseringen, og det er netop de erfaringer, projektet bygger på. Det handler om at skabe rum til faglighed, inddragelse og medindflydelse i de tværfaglige teams, hvor kontinuitet i de enkelte borgerforløb er nøgleordet.  

En del af projektmidlerne skal anvendes til at ansætte en koordinator, som skal understøtte og kompetenceudvikle de enkelte teams med at planlægge og sikre kontinuitet og på sigt gøre dem selvhjulpne på opgaven.

Teamorganiseringen kombineres med kompetenceudvikling inden for rehabilitering og forebyggelse af ensomhed. De enkelte medarbejdere i hjemmeplejen vil derfor blive oplært i at inddrage borgeren i opgaver i hjemmet, så borgeren understøttes i at bevare og opbygge sit funktionsniveau. Derudover skal medarbejderne kunne hjælpe borgeren med at aktivere eller opbygge et socialt netværk for at forebygge ensomhed mest muligt.   

Rikke Randrup Skåning, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, glæder sig over bevillingen på 9,1 mio. kr. fra Socialstyrelsen: 

- Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at arbejde videre med de gode erfaringer fra Hinnerup og brede det ud til hjemmeplejen i Hadsten, Hammel og Ulstrup. I projektperioden kan vi udvikle og afprøve modeller til glæde og gavn for både borgere og medarbejdere. Vi har en ambitiøs ældrepleje, der hele tiden stræber efter at levere pleje af højeste kvalitet og samtidig arbejder for at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt, da vi ved, at det højner livskvaliteten og kan være med til at forebygge ensomhed. Projektet her taler ind i det hele og giver derfor så god mening. 

 En styregruppe og en arbejdsgruppe skal sørge for projektets fremdrift og afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget. Der bliver også etableret et panel med eksterne interessenter, der skal fungere som sparringspartner for arbejds- og styregruppen.  

Endelig er det planen at sammensætte et bruger- og pårørendepanel, hvor det fire-fem gange i projektperioden er muligt at drøfte projektet, erfaringer og konkrete problemstillinger.

- Projektet medfører reorganisering af hjemmepleje og hjemmesygepleje i Favrskov Kommune, så der skabes en højere grad af sammenhæng i plejen for den enkelte borger. Derfor har det også stor politisk bevågenhed, og det giver god mening med inddragelsen af brugere, pårørende og andre interessenter i projektet. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge projektet, som også kommer til at resultere i erfaringer og tiltag, andre kommuner kan bruge, siger Rikke Randrup Skåning. 

Kilde: Favrskov Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
Flere artikler