Favrskov Kommune fremmer biodiversiteten

Profilbillede

Favrskov Kommune har påbegyndt et nyt projekt, som skal fremme biodiversiteten i Favrskovs grøftekanter.

Kommunens grøftekanter har rundt regnet et total areal på omkring 300 hektar, hvilket svarer til ca. 420 fodboldbaner.

Formålet med grøftekanter er, at de skal sørge for, at regnvand kan løbe væk fra vejene. Grøftekanterne kan dog også have et andet formål, og det er dette formål kommunen nu arbejder på. Formålet er at grøftekanterne skal fungere som levesteder for plantevækst og dyreliv.  

Projektet i Favrskov Kommune skal altså fremme biodiversiteten i kommunens grøftekanter. Kommunens natur- og driftsmedarbejdere har arbejdet sammen med en biologisk rådgiver om at udvælge seks vejstrækninger. Disse strækninger er udvalgt, fordi de har potentiale til at fremme biodiversiteten. 

Der vil ske en række forskellige driftstiltag på de seks strækninger. Blandt andet vil græsklipningen blive begrænset, og nogle steder vil der udsås frø.

Favrskov Kommune vil trække på erfaringer fra projektet til at sætte gang i mere biodiversitet i andre områder i kommunen.

Kommunen har udvalgt følgende seks vejstrækninger til projektet:

  • Hammelvej og Kappelskildevej i Hammel 
  • Skejsbjergvej i Vellev
  • Nordre Ringvej i Hadsten
  • Århusvej i Haldum
  • Svinget i Hinnerup
  • Engdalsvej i Søften
Kilde: Redaktion
Flere artikler