Letbanen i Favrskov er stendød

Foto: Redaktionen.
Profilbillede
dato

Af Flemming Nørgaard (V)

1. viceborgmester, Favrskov kommune 

Favrskov Kommune bør have et årligt anlægsbudget på mindst 120 mio. kr., når vi tager hensyn til de behov, vi har for renoveringer af kommunale bygninger, nybyggeri af institutioner, forbedring af foreningsfaciliteter, vedligeholdelse af veje og fortove, nye klimainitiativer osv.  

Listen over nødvendige investeringer er lang, og økonomien kan kun findes i et forbedret driftsbudget, altså den økonomi vi dagligt bruger til den almindelige drift af Favrskov kommune.

Udgifterne til driftsbudgettet stiger år for år, og er det seneste år steget med ca. 30 mio. kr. Disse penge skal reelt findes via færre anlæg, hvor vi kun har ca. 70 mio. kr. til rådighed pr. år. Det nye byråd får en bundet opgave i at lave et markant bedre driftsbudget, så kommunens økonomi kan komme i den rette balance.

De helt store vej- og anlægsprojekter kan vi godt vinke farvel til, og der kommer eksempelvis ingen letbane fra Hinnerup til Aarhus N.

Hvorvidt der kan laves en BRT-løsning – altså en særlig form for bustransport – afhænger af den igangværende VVM-undersøgelse og af statslig medfinansiering. I det budgetudkast som et stort flertal i byrådet sender i høring, skal vi revurdere en række anlægsprojekter, der allerede er planlagt, og det understreger blot alvoren af et lavt anlægsbudget.

Derfor ser vi i Venstre ingen muligheder for letbanetrafik i Favrskov Kommune indenfor en overskuelig fremtid.

Kilde: Flemming Nørgaard (V)
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.