Ny cykelsti: Skolevej bliver mere sikker

Profilbillede

Der skal anlægges en ny cykelsti i Hinnerup, som skal gøre det mere sikkert for skolebørn at gå eller cykle til og fra skole. Den nye cykelsti skal etableres ved Haldum-Hinnerup skolen og skal gå langs den vestlige side af Vestergade fra Svinget og ned til skolen. Stien bliver dobbeltrettet og omkring 250 meter lang.

Cykelstien har været et stort ønske fra forældre og andre beboer i området. Etableringen af cykelstien var inkluderet i budgetforslaget fra 2021, og der er derfor penge til rådighed for at få stien anlagt.

Teknik- og Miljøudvalget har sagt ja til at bevilge 1,6 millioner kroner til etableringen. Cykelstien bliver projekteret i dette forår, og det forventes, at cykelstien anlægges fra august til november i år. En endelig godkendelse af byrådet i Favrskov Kommune afventes, og herefter kan det videre arbejde påbegynde.

I en meddelelse fortæller Anders G. Christensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, følgende: "1,6 millioner kroner for 250 meter cykelsti er en forholdsvis høj pris, men prisen hænger sammen med, at det er et meget skrånende område, og at den skal gå forbi børnehaven i Hinnerup, hvor et hegn skal flyttes".

Kommunens Teknik- og Miljøafdeling mener, at cykelstien vil gøre det mere sikkert for børn at cykle og gå til og fra skole. Dette kan betyde, at flere forældre til skolebørn vil føle sig mere trygge ved at lade deres børn gå eller cykle i skole. Derudover vil den nye cykelsti også være til nytte for øvrige cyklister og beboere i området.

Kilde: Redaktion