Ny lov på børne- og ungeområdet – hvad betyder det for dig og din familie?

dato

Barnets lov, der trådte i kraft 1. januar 2024, har medført ændringer i Favrskov Kommunes Børn og Familie afdeling.

Børnehandicaprådgivningen er nu Specialrådgivningen, og rådgivere kaldes nu børne- og ungerådgivere. Deres opgaver er stort set uændrede, men de har nu også mulighed for at lave en mindre omfattende udredning, kaldet en screening eller afdækning.

Barnets lov kræver, at børne- og ungerådgiveren løbende skal tale med både forældre og barn. Dette gælder uanset årsagen til kontakt med kommunen, og omfatter også børn og unge med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne samt kroniske eller langvarige lidelser.

Formålet er at sikre, at alle børn og unge høres og har indflydelse på deres situation. Barnets lov giver også børn og unge ret til løbende inddragelse og indflydelse, partsbeføjelse i visse sager fra 10 år, og retten til en bisidder. Børn og unge kan også selv anmode om anbringelse, støtteperson under samvær ved anbringelse, suspenderet samvær ved anbringelse og permanent anbringelse.

Forældre opfordres til at tale med deres børn om disse ændringer, og børne- og ungerådgiveren vil også løbende oplyse børn og unge om det i møder.


https://favrskov.dk/nyheder/ny-lov-paa-boerne-og-ungeomraadet-hvad-betyder-det-dig-og-din-familie
Kilde: Favrskov Kommune