Pædagog til Børnehuset Toppen i Hinnerup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du mod på og lyst til at være en del af en fagligt velfunderet personalegruppe hos os i Toppen, så søg her.

Børnehuset Toppen søger en pædagog med tiltrædelse pr. 1. januar 2024 eller snarest derefter i en fast stilling i børnehaven på op til 37 timer pr. uge.

Lidt om os
Børnehuset Toppen er en integreret institution beliggende i det nordlige Hinnerup. Vi er en del af Hinnerup Nord/Øst-området, der består af fem institutioner. Toppen arbejder stueopdelt med fem faste stuer (tre børnehavegrupper og to vuggestuegrupper).

Institutionen er for tre år siden udvidet for at gøre plads til en ekstra vuggestuegruppe og en børnehavegruppe. Institutionen er nu normeret til 70 børnehavebørn og 32 vuggestuebørn.

I Toppen sætter vi barnet i centrum af pædagogikken, og den pædagogiske praksis tilrettelægges og vurderes ud fra et børneperspektiv. Vi arbejder for, at huset er et trygt og omsorgsfuldt sted for vores børn, hvor tæt samarbejde med forældrene er med til, at det enkelte barn trives, lærer og udvikler sig, samt at vi bidrager til en god og tryg opvækst fyldt med særlige og udviklende øjeblikke.

Om os

 • Vi er en fagligt velfunderet personalegruppe, der igennem refleksion, sparring og feedback arbejder kontinuerligt med udviklingen af vores pædagogiske praksis, og som vægter at skabe en aktiv og fagligt velbegrundet hverdag for børnene med fokus på leg, trivsel, dannelse og læring.
 • Vi er en personalegruppe, der arbejder tæt sammen, har blik for hinandens praksis og har interesse i at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, der er præget af glæde, nærvær og interaktion.
 • Vi understøtter den pædagogiske hverdag, hvor der veksles mellem børneinitierede, voksenunderstøttede og vokseninitierede lege og aktiviteter.

Om dig
Vi ser gerne, at du kan genkende dig selv i følgende:
 • Du er en fagligt kompetent, engageret og passioneret pædagog, der brænder for at arbejde med målgruppen.
 • Du har en anerkendende og inkluderende tilgang til børnegruppen og er nærværende og omsorgsfuld over for børnene og deres forældre i en travl hverdag.
 • Din pædagogiske praksis tager udgangspunkt i et børneperspektiv. Du er opmærksom på at understøtte børnenes initiativer og følge deres spor samt at skabe og udvikle en praksis med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe.
 • Du betragter legen som et centralt element i arbejdet med børnenes trivsel, læring og udvikling og er en indlevende med-leger og legeinspirator, der igennem deltagelse i legen kan skabe udviklende og inspirerende lege- og læringsmiljøer for børnene.
 • Du kan reflektere i og over din egen og dine kollegaers pædagogiske praksis samt give og søge feedback til og fra dine kollegaer. Du skal desuden kunne omsætte disse refleksioner til handlinger og ændre praksis på baggrund heraf.
 • Du trives i en omskiftelig hverdag og er indstillet på, at der løbende vil være tidspunkter, hvor du skal være fleksibel og omstillingsparat.
 • Du tager ansvar for organiseringen af praksis, så vi fortsat kan skabe de bedste betingelser og rammer for børnenes trivsel, læring og udvikling.
 • Du tager initiativ til at igangsætte aktiviteter og kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske processer og forløb.
 • Du har interesse for udeliv, motorik eller bruger sang og musik som en aktiv del af din praksis.
 • Du har et positivt sind, et godt humør og har lyst til at løfte i flok.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til efter aftale at komme på besøg og få en uddybende snak om stillingen. Har du spørgsmål, kan du kontakte daglig leder Mette Laura Møller Jakobsen på mail mlmj@favrskov.dk

Vi ser gerne, at du under samtale beskriver, hvad du især vil have fokus på i din pædagogiske praksis. Eksempelvis pædagogik, forældresamarbejde eller spændende tiltag og ideer, som netop du kan bidrage med til vores institution.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du ikke er straffet for forhold, som gør dig uegnet til at bestride stillingen.

Aflønningen sker ifølge gældende overenskomst og forhåndsaftaler med BUPL.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Børnehuset Toppen Hinnerup, Fuglebakken, 8382 Hinnerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949260

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet